BAGA minireningsverk

BAGA är ett svenskt företag som tillverkar och konstruerar reningsverk för nordiska förhållanden.

BAGA Easy minireningsverk

BAGA Easy är en serie enkla och effektiva minireningsverk för avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt . Fördelarna med BAGA Easy minireningsverk ligger i hög reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och betydligt lägre driftskostnader än hos konventionella reningsverk.

BAGA Easy minireningsverk finns i standardutföranden för 1 – 6 hushåll. Större anläggningar dimensioneras på begäran.

Hög reningsgrad

Minireningsverket uppfyller och överträffar med bred marginal Naturvårdsverkets rekommendationer för den högsta reningsgraden ”hög skyddsnivå” NFS 2006:7.

Enkel och beprövad teknik

Det höga reningsresultatet uppnås genom vår patenterade teknik att tillföra flockningsmedel flödesproportionellt direkt i slamavskiljaren, kombinerad med en biobädd. I slamavskiljaren finns även ett filter som säkerställer att inget slam kan komma ut i biobädden.
Produktbild
Minireningsverk 2
Klicka för att se produktbild, Minireningsverk 2.
Minireningsverk 2
Klicka för att se produktbild, Minireningsverk.
Minireningsverk
Klicka för att se produktbild, Avloppsanläggningar.
Avloppsanläggningar

Klicka på bilden för att se större i rutan ovan.
Tekniska specifikationer