E41b Agnesberg - Bohus

Kund: Veidekke

Förändrad infrastruktur av väg & järnväg

Från och med mars 2010 bygger man om för väg och järnväg mellan Agnesberg och Bohus, dvs vägsträckan E41b strax norr om Göteborg mot Trollhättan. Trevco stod som leverantör av dagvattenrör, brunnar & betäckningar. 

Lite mer om dagvattenrör

Pecor Quattro

Pecor Quattro är ett helt nytt rörsystem för mark och anläggning – det första röret på marknaden med integrerad muff. Pecor Quattro tillverkas i Polypropen (PP) - ett miljövänligt material med mycket goda egenskaper vad gäller slagtålighet, livslängd, vikt och täthet. Rören tillverkas och är godkända enligt EN-13476. Samtliga dimensioner uppfyller SN8.

 

Produktbild
Klicka för att se produktbild, .
Klicka för att se produktbild, .
Klicka för att se produktbild, .

Klicka på bilden för att se större i rutan ovan.
Skriv ut sidan