geotextilbred.jpg

Markskydd och förstärkning

Geosyntet är ett samlingsnamn för en rad produkter som används inom väg- och anläggningsbranschen. Geosynteter kan användas för att armera jordkonstruktioner så att bärigheten ökar eller för att stabilisera en mycket brant jordslänt.

Det kan också användas som markskydd omkring en avfallsanläggning eller för att hindra en strandlinje eller flodbank från att brytas ned av vågorna.

Geosynteter möjliggör byggnation på sämre mark och används för att separera olika material ifrån varandra. Det kan vara jordlager med olika finhetsgrad som ska hållas åtskiljda för att bevara bärigheten i markkonstruktionen. På Trevco AB hittar du de olika komponenter du behöver är du arbetar med olika markprojket.


Det finns två huvudtyper av geomembran.
• Syntetiska membran av polyeten, polypropen eller EPDM syntetgummi
• Lermembran av bentonit och geotextil

Ett tätskikt skyddar mot föroreningar från bl.a.:
• Vägar och järnvägar
• Avfallsupplag
• Flygplatser
• Lakvatten och slam

Välkommen till oss med din förfrågan så hjälper vi dig att hitta rätt material och en bra arbetsmetod för ditt projekt.