Gnistängstunneln, Göteborg

Kund: Svevia

Få tunnlar är såpass välanvända som Gnistängstunneln. Med 55000 fordon dagligen är behovet av regelbundna reparationer uppenbart. Då det även får transporas farligt gods genom tunneln, något som är unikt för Gnistängstunneln, behövs det också en del uppdateringar. Enligt trafikverket var säkerhetsanordningarna godkända då tunneln byggdes 1977-78 men inte enligt dagens krav.

Återigen levererar Trevco till Svevia som fick uppdraget att arbeta på Gnistängstunneln. Det kommer att dras nya ledningar för brand- och dag-vatten.

Lite mer om ytavvattning

Trevcos konstruktion för ytavvattning är tät, frosttålig och lätt att montera, vilket ger ett effektivt arbete! Det är ett rännsystem som  bygger på en ränna i plast eller polymerbetong. Rännorna finns i bredder från 100 - 250 mm och är 1 000 mm långa. Galler finns i plåt, komposit och gjutjärn. Fundamentet för inbyggnad anpassas för avrinning och anslutande ytor, vilket är viktigt just för arbetet  med Gnistängstunneln.

Produktbild
Brandvattenledningar och yttavvattning vid Gnistängstunneln i Göteborg
Klicka för att se produktbild, Gnistängstunneln.
Gnistängstunneln

Klicka på bilden för att se större i rutan ovan.
Skriv ut sidan