Isoleringsskiva Jackofoam XPS*

Kraven på ett material som skall användas till markisolering är stora. Materialet skall tåla höga belastningar, t.ex. trafik, samtidigt som det skall klara av fuktiga miljöer under lång tid. Jackofoam® har hög tryckhållfasthet, mycket låg fuktupptagning, är kapillärbrytande och således en produkt som fyller dessakrav.

Jackofoam markisolering används där stora laster skall tas ned eller som markisolering t. ex. tjälisolering.


Jackofoam finns i olika kvaliteter:
Jackofoam® 200
Användningsområde: För markisolering, isolering av garage, bodar, terrasser och platta på mark.

Jackofoam® 300
Användningsområde: För markisolering, platta på mark, VA-ledningar och omvända tak.

Jackofoam® 400
Användningsområde: För markisolering vid mycket hög belastning, under fundament, VA-ledningar, vägar och flygfält.

Jackofoam® 500
Användningsområde: För markisolering vid extrem hög belastning. Isolering av fundament, vägar och flygfält.

Jackofoam® 700
Användningsområde: För markisolering vid extrem hög belastning. Isolering av fundament och kantbalkar.

*Jackofoam® är ett av Jackons varumärken för extruerad cellplast (XPS).

Produktbild
JackoFoam XPS skyddar mot tjäle.
Klicka för att se produktbild, Markisolering.
Markisolering
Klicka för att se produktbild, JackoFoam.
JackoFoam

Klicka på bilden för att se större i rutan ovan.
Länkar

Här kan du ladda ner produktblad

Markisolering Jackofoam

Tekniska specifikationer
Produkt Format Tjocklek Belastn korttid/långtid
Jackofoam 200 600 x 1 200 30-100 mm 90/200 kg
Jackofoam 200F 585 x 1 185 30-100 mm 90/200 kg
Jackofoam 300 600 x 1 200 20-100 mm 140/300 kg
Jackofoam 300F 585 x 1 185 20-100 mm 140/300 kg