Dräneringsskiva Jackodren®

Jackon har ett komplett byggsystemet för utvändig dränering och isolering av källarväggar. Källaren är ett värdefullt utrymme i huset förutsatt att den är torr och varm oavsett väder.

Jackodren® isolerar och dränerar källarytterväggar i en och samma skiva, har öppen porstruktur och stor dränerande kapacitet. 

Utvändigt isolering medför att källarmuren håller sig varm och torr. Temperaturen höjs i källaren samtidigt som den relativa fuktigheten minskar.

Utanpå skivan läggs en fiberduk för att förhindra att finkornigt material tränger in och tätar skivan. Fiberduken fästs med dukstift och kröns i överkant med en avslutningslist.

Jackodren dräneringsskiva uppfyller krav i BBR och är typgodkänd av SITAC (typgodkännandebevis 0576/94).

 

Tillbehör:
Fiberduk
Avslutningslist
Dukstift
Dränstift
Membranisolering
Fästbruk

Produktbild
Jackodren
Klicka för att se produktbild, Jackodren.
Jackodren
Klicka för att se produktbild, Tillbehör.
Tillbehör
Klicka för att se produktbild, Struktur.
Struktur
Klicka för att se produktbild, Monteringslisten.
Monteringslisten

Klicka på bilden för att se större i rutan ovan.
Länkar

Här kan du ladda ner produktblad:

JackoDren

JackoDren produktöversikt

Tekniska specifikationer
Format Tjocklek
1 000 x 1 600 mm 50, 70 , 80 resp 100 mm
1 000 x 1 200 mm 50, 70 , 80 resp 100 mm