KLARO reningsverk

KLARO har byggt reningsverk sedan 2001 och har idag en gedigen erfarenhet och kompetens för olika typer av anläggningar: villor, fritidshus, samfällighetsföreningar eller campingplatser – KLARO har rätt minireningsverk för allt från 1 upp till ca 1 000 användare.

Hur är KLARO minireningsverk uppbyggda?

KLARO reningsverket är uppbyggt av moduler. Det gör systemet flexibelt och enkelt att bygga ut vid behov.
Hjärtat i systemet är behållaren med sina två kamrar – slamavskiljaren och SBR-behållaren.
Anläggningen drivs med tryckluft - det finns alltså ingen pump eller mekaniska delar i avloppet. Allt flöde sker med hjälp av tryckluft som regleras från en kompressor i ett externt styrskåp.

Hur fungerar reningen?

KLARO reningsverk är godkända enligt den europeiska standarden EN 12566-3 och klarar Naturvårdsverkets krav med god marginal.

Vattnet renas med SBR-teknik. SBR står för satsvis biologisk rening.

1. Sedimenteringsfasen
Avloppsvattnet leds först in i den första kammaren där fasta beståndsdelar skiljs ut.

2. Syresättningsfasen
I SBR-behållaren sker den egentliga biologiska reningen. Perioder då innehållet syre­sätts alterneras med viloperioder. Under processen bildas aktivt slam som med sina miljontals mikroorganismer renar vattnet grundligt.

3. Vilofasen
Under vilofasen sjunker det aktiva slammet till botten.

4. Klarvattenutsläpp
Det renade vattnet släpps ut. Det aktiva slam som samlats i SBR-behållaren återförs till den första kammaren.

Drar mindre än en lågenergilampa per år!

Det gör KLARO minireningsverk till ett av de energisnålaste som finns att få på marknaden. Med modern styrningsteknik som justerar anläggningens driftcykel efter den aktuella belastningen kan du spara upp emot 75% i energiförbrukning.

Produktbild
Klicka för att se produktbild, KLARO-tank.
KLARO-tank
Klicka för att se produktbild, SBR-teknik.
SBR-teknik
Klicka för att se produktbild, Energiförbrukning.
Energiförbrukning

Klicka på bilden för att se större i rutan ovan.
Länkar

Ladda ner våra produktblad här


 

Tekniska specifikationer