Pordrän dräneringsskivor

Pordrän är en effektiv och miljövänlig produkt som skyddar dina källarväggar mot fukt- och mögelskador. Tack vare en unik uppbyggnad håller materialet mycket god värmeisolering och skyddar mot fukt både in- och utifrån. Du får ett varmt och skönt inomhusklimat samtidigt som dina väggar hålls torra och varma.

En källarvägg som är oisolerad eller enbart isolerad på insidan är kall. Varm inneluft som vandrar genom väggen kommer att kylas ner och kondensera till vattenånga. Den kondenserade luften skapar fukt i väggen med risk för mögel- och fuktskador. Samma princip är tillämplig för platta på mark och källargolv.

För att komma till rätta med problemet kan väggar och golv isoleras på ut- och undersida. Luften kommer då att passera väggen och kondensera först på utsidan och väggen hålls torr.

 

Pordräns fördelar
Pordrän är en produkt som funnits på marknaden sedan 1965 och är således väl be­prövad. Materialet består av en stomme cellplastkulor som ger mycket god värmeisolering. Pordrän absorberar inte heller fukt – varken in- eller utifrån – tack vare det stabila bindemedel som håller ihop cellplastkulorna.

Den stora porvolymen ger Pordrän hög genomsläpplighet av vatten vilket innebär att väggarna i grunden kan torka upp snabbt.

Efterarbetet underlättas av att vanliga schaktmassor kan användas för återfyllnad. (Sten upp till 100 mm kan användas.)

 

Förberedelse

• Rengör grundmuren noggrant.
Om det finns ett asfaltsskikt skall detta av­lägsnas till minst 50 % från sulans underkant till 0,5 m över innergolvet.
Övrig yta öppnas till minst 30%.
Uttorkningen blir givetvis större ju mindre asfalt som finns på väggen.
• Sprickor i väggen tätas med silicon eller lagas med lagningsbruk.
Obs! Grundmurar av lättbetong och lättklinker (typ LECA) skall vara slammade.

 

Enkel att montera

Dränskivorna kan fästas med någon av följande tekniker:
• Isolerstift
• Cellplastlim (eller annan typ av montagelim)
• Casco Multifix 4141
25 kg (blandas med vatten)
• Genom att återfylla successivt
Vid återfyllning rekommenderas det att man fyller 30 cm åt gången och gärna packar för att undvika stora eftersättningar. Obs! De översta 30 cm skall alltid återfyllas med finkorning jord. Listen fästes normalt med spikplugg.

Produktbild
Pordränskivor är enkla att montera
Klicka för att se produktbild, Montering.
Montering
Klicka för att se produktbild, Pordrän.
Pordrän
Klicka för att se produktbild, Fuktskydd.
Fuktskydd
Klicka för att se produktbild, Principskiss.
Principskiss
Klicka för att se produktbild, Struktur.
Struktur

Klicka på bilden för att se större i rutan ovan.
Länkar

Ladda ner våra produktblad här:

Pordrän


Ladda ner broschyren här:

Tekniska specifikationer